Wijsheid Qoutes

"Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is."  Augustinus


"Wie weet dat hij niets weet, die is de grootste."  Lao-Tse

 

"De stilte is de slaap die de wijsheid voedt."
Engels: "Silence is the sleep that nourishes wisdom."

  Francis Bacon 

 

 

"Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid."
Engels: "There is no great concurrence between learning and wisdom."

  Francis Bacon 

 

 

"Ik denk erover een vijfde echtgenote te nemen. Waarom niet? Salomo had duizend echtgenotes en hij is een synoniem voor wijsheid."
Engels: "I am thinking of taking a fifth wife. Why not? Solomon had a thousand wives and he is a synonym for wisdom."

  John Barrymore 

 

 

"Ongelovigheid is de wijsheid van een dwaas."  Josh Billings 

 

"Wees nederig, als gij tot wijsheid wilt komen.Wees nog nederiger als gij wijsheid bedwongen ebt."  Helena Petrovna Blavatsky 

 

 

"Het recht zal zegevieren."  Marilyn Monroe 

 

"Wie aan de waarheid gelooft, is nog niet wijs, en wie eraan twijfelt, is óók niet wijs; in de wijsheid blijken geloof en twijfel tezamen verkeerd tot eenheid"  G. J. P. J. Bolland 

 

 

"Hollywood is een plaats waar men je 50 000 dollars betaalt voor een kus, maar je ziel is er hooguit 50 cent waard."  Marilyn Monroe 

 

"Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd?De grootste van alle mogelijke kwaden;want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking."  Edmund Burke

 

"Men kan altijd goed zijn voor mensen om wie men niets geeft."
Engels: "One can always be kind to people about whom one cares nothing."
  Oscar Wilde 


 

"Gezond verstand in een ongewone mate is wat de wereld wijsheid noemt."  Samuel Taylor Coleridge 
Engels dichter en criticus (1772-1834

 

"Twijfel is het begin van wijsheid."  René Descartes 

 

"Nuchter zijn en twijfelen, dat is de kern van wijsheid."  Epicharmos 

 

"Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap."  Epikouros 

 

"Ik heb al op veel kalenders gestaan, maar ik ben nog nooit op tijd geweest."  Marilyn Monroe 

 

"Ik heb altijd de dwaasheid der hartstochten verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid."  Anatole France 

 

"Ik verkies de fouten van enthousiasme boven onverschilligheid van wijsheid."  Anatole France 

 

"Dwaasheid is wijsheid die te fijn is gesponnen."  Benjamin Franklin 

 

"Er zijn nauwelijks 'levensregels' waarvan men niet kan denken dat het van meer wijsheid zou getuigen er dwars tegen in te gaan dan te volgen."
Frans: "Il n'y a guère de 'règles de vie' dont on ne puisse se dire qu'il y aurait plus de sagesse à en prendre le contre-pied qu'à les suivre."

  André Gide 

 

 

"In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid."
Latijn: "Nestire quaedam magna pars sapientiae est."

  Hugo de Groot 

 

 

"Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere."  Juvenalis 
Romeins dichter (1ste-2e eeuw nC)

 

 

"Te weten dat hij dom is, dat is de hoogste wijsheid van de domme."  Friedrich Hebbel 

 

 

"Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid."  Johann Wolfgang von Goethe 

"Kennis spreekt, maar wijsheid luistert."
Engels: "Knowledge speaks, but wisdom listens."

  Jimi Hendrix 

 

"Wijsheid bestaat uit weten wanneer je de perfectie moet vermijden."  Anthony Horowitz 

 

"Voorzichtigheid is het oudste kind van wijsheid."  Victor Hugo 

 

"De conditio sine qua non van wijsheid en goedheid is een goede spijsvertering."  Laverle 

 

"Het zekerste teken van wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid."  Michel Eyquem de Montaigne 
Frans essaysit en filosoof (1533-1592)

 

"Wijzen bijeenbrengen is niet wijsheid bijeenbrengen."
Frans: "Rassembler des sages n'est pas assembler de la sagesse."

  Rémy Montalée 

 

"De wijsheid is als een groot vuur - aan geen enkele kant kun je erin."  Nagarjuna 

 

"Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard."  Pythagoras 
Grieks filosoof en wiskundige (580 v.C. - 504 v.C.)

 

"Het is gemakkelijker voor mensen om te schrijven en praten als filosofen, maar om met wijsheid te handelen, daar zit 'm de kneep."  Antoine de Rivarol 

 

"Het sterkste symptoom van wijsheid in een mens is als hij ontvangkelijk is voor zijn eigen dwaasheden."  Francois de la Rochefoucauld 
Frans schrijver (1613-1680)

 

 

"Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen."
Engels: "To be, or not to be: that is the question."
  William Shakespeare 

 

 

"Als men jong is moet men de wijsheid bestuderen, als men oud is moet men haar in de praktijk brengen."  Jean-Jacques Rousseau

 

"Een spreekwoord is pienterheid van één en wijsheid voor allen."
Engels: "A proverb is one man's wit and all men's wisdom."
  J. Russel 

 

"Als een mens oud wordt, zal wijsheid hem niet in leven houden."
Engels: "When a man grows old, wisdom will not keep him alive."

  M. Rutherford 
Engels schrijver (ps. van William Hale White) (1831-1913)

 

"Kennis is nog geen wijsheid."  A. Schopenhauer 

 

"Wijsheid berooft zelfs de armoede van haar halve macht."
Engels: "Wisdom deprives even poverty of half its power."

  H.W. Shaw 

 

"Veel wijsheid ligt in korte woorden besloten."  Sophocles 

 

"De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven."  Spinoza 
Nederlands filosoof (1632-1677)

 

 

"Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie.Wijsheid is de bron van deugd en van faam, verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het meest van genieten."  Alfred N. Whitehead 

 

"Wijsheid is menigmaal dichterbij als we ons vooroverbuigen dan als we ons opheffen."  William Wordsworth

 

"Er is meer dan één wijsheid, en ze zijn voor de wereld allemaal nodig; het is wel goed dat ze elkaar afwisselen."
Frans: "Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont nécessaires au monde; n'est pas mauvais quelles alternent."

  Marguerite Yourcenar 
Frans schrijfster (1903-1987)


 

"Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde."
Engels: "Friendship is constant in all other things save in the office and affairs of love."

  William Shakespeare 

 

"Als de geest gewillig is, is het lichaam zwak."
Engels: "When the mind's free, the body's delicate."

  William Shakespeare 

 

 

"Arm en tevreden is rijk, en rijk genoeg."
Engels: "Poor and content is rich, and rich enough."

  William Shakespeare 

 

 

"Alle geniale mensen zijn melancholici."  Aristoteles 

 

 

"De natuur doet niets zonder doel."  Aristoteles 

 

 

"Een overtuiging die door alle mensen wordt gedeeld, wortelt in de werkelijkheid." 

Aristoteles 

 

 

"Alle grote dingen komen voort uit het onbelangrijke. Daarom streeft de wijze nooit naar het grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken."  Lao-Tse 

 

 

"Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken." 

Lao-Tse 

 

"Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand."  Lao-Tse 

"De goedheid van het goed doen is niet de echte goedheid." 

"De grootste openbaring is de stilte."  Lao-Tse 

 

"De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg."  Lao-Tse

 

"De Weg heeft geen belangen, maar staat achter de goede mens."  Lao-Tse 

 

"De wijze handelt niet en daarom faalt hij niet. De wijze grijpt niet en daarom verliest hij niet."  Lao-Tse

 

"De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij stand."  Lao-Tse 

 

"De wijze mens denkt nooit aan eigen grootheid; daarom wordt hij groot."  Lao-Tse 

"De wijze staat voor de mensen, maar irriteert hen niet. Hij staat boven de mensen, maar ze vinden hem niet lastig."  Lao-Tse 

 

Iemand voor wie mensen bang zijn, is bang voor mensen."  Lao-Tse 

 

"Goede mensen zijn als leraren. Slechte mensen zijn als zwaarden. Wie zijn leraar niet waardeert en zijn zwaard niet respecteert, maakt een grote fout."  Lao-Tse 

 

"Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geld."  Lao-Tse 

 

 

"Wie op zijn tenen staat, zal niet lang overeind blijven."  Lao-Tse 

"Haal voordeel uit wat is, maar zie het nut van wat niet is."  Lao-Tse 

 

"Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis."  Lao-Tse 

 

"Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets."  Lao-Tse 

"Om de hemel te dienen en de mensen te besturen is niets zo doeltreffend als zuinigheid."  Lao-Tse 

 

"Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt."  Lao-Tse 

 

"Slechts wat zuiver en stil is kan een richtsnoer voor de wereld zijn."  Lao-Tse

 

"Slechts weinig spreken, dat is de wil van de natuur."  Lao-Tse 

 

"Voorkom het moeilijke door het gemakkelijke te doen."  Lao-Tse 

 

"Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust."  Lao-Tse 

 

 

"Wie anderen begrijpt, heeft kennis. Wie zichzelf begrijpt, is verlicht. Wie anderen verovert, heeft macht. Wie zichzelf verovert, is sterk. Wie sterft, maar niet vergeten wordt, leidt een lang leven."  Lao-Tse 

 

"Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen."  Lao-Tse 

 

"Wie het kleine ziet, heeft inzicht. Wie in zachtheid verblijft, heeft kracht."  Lao-Tse 

 

"Wie inzicht heeft in het eeuwige, is verlicht. Wie dat inzicht niet heeft, is roekeloos. Roekeloosheid leidt tot slechtheid."  Lao-Tse 

"Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn."  Lao-Tse 

 

"Zonder de deur uit te gaan kun je alle dingen onder de hemel kennen. Hoe verder je weggaat, des te minder weet je."  Lao-Tse 

 

"Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder."  Lao-Tse 

 

"De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig."
Engels: "The truth is rarely pure, and never simple."

  Oscar Wilde 

 

"Een goed gestrikte das is de eerste belangrijke stap in uw leven."
Engels: "A well-tied tie is the first serious step in life."

  Oscar Wilde 

 

 

"Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid."  Oscar Wilde 

 

 

"Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling."
Engels: "Ambition is the last refuge of the failure."

  Oscar Wilde 

 

 

"Er is geen zonde behalve domheid."
Engels: "There is no sin except stupidity."

  Oscar Wilde 

 

"Er zijn veel dingen die we zouden weggooien als we niet bang waren dat anderen ze zouden oprapen."  Oscar Wilde 

 

"Gezegend zij die niets te zeggen hebben en hun mond houden."  Oscar Wilde

 

"Gulheid is het wezen van vriendschap."  Oscar Wilde 

 

"Hoe minder er over de pijnlijke aspecten van het leven gepraat wordt, hoe beter."  Oscar Wilde 

 

"Ik geloof niet in mirakelen, ik heb er te veel gezien."  Oscar Wilde 

 

"Ik kan aan alles weerstaan, uitgenomen aan verleiding."
Engels : "I can resist everything except temptation. "

  Oscar Wilde 

 

 

"In Amerika regeert de president vier jaar en de journalistiek voor eeuwig en altijd."  Oscar Wilde 

 

"Leven is een van de zeldzaamste dingen in de wereld. De meeste mensen bestaan, meer niet."
Engels: "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."
  Oscar Wilde 

 

"Men moet altijd eerlijk spelen als men de troeven in handen heeft."  Oscar Wilde 

 

"Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen."
Engels : "No man is rich enough to buy back his past."
  Oscar Wilde

 

"Persoonlijkheden, niet principes brengen een tijdperk in beweging."  Oscar Wilde 

 

"Toeschouwer worden van je eigen leven betekent dat je aan het lijden des levens ontsnapt."  Oscar Wilde 

 

"Totaal vrij zijn en tegelijkertijd volstrekt overheerst worden door de wet is de eeuwige paradox in een mensenleven, die we ons elk moment bewust zijn."
Engels: "To be entirely free, and at the same time entirely dominated by law, is the eternal paradox of human life that we realise at every moment."

  Oscar Wilde 

 

"Vroeger hadden we de pijnbank.Tegenwoordig hebben we de pers."  Oscar Wilde

 

"Wanneer men de waarheid spreekt kan men er zeker van zijn dat men daar vroeger of later op betrapt wordt."  Oscar Wilde   

 

"Werk is de vloek van de drinkende klasse."
Engels: "Work is the curse of the drinkin' class."

  Oscar Wilde 

 

"Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit."
Engels: "Should we all confess our sins to one another we would all laugh at one another for our lack of originality."
  Kahlil Gibran 

 

"Een groot mens heeft twee harten: het ene bloedt en het andere verdraagt."  Kahlil Gibran 

 

"Er moet een of ander vreemd geheim in zout verborgen liggen. Het is zowel in onze tranen als in de zee."  Kahlil Gibran 

 

"Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren."  Kahlil Gibran 

 

"Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is de schepping van zijn verbeelding, de andere is nog niet geboren."  Kahlil Gibran 

 

 

"Wijsheid is poëzie die zingt in de geest."  Kahlil Gibran 

"Menige vrouw leent het hart van een man, zeer weinigen kunnen het bezitten."  Kahlil Gibran 

 

"Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee."  Kahlil Gibran 

 

"Misdaad is een andere naam voor nood of een aspect van een kwaal."
Engels: "Crime is either another name of need or an aspect of a disease."

  Kahlil Gibran 

 

"Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen."  Kahlil Gibran 

"Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid."  Kahlil Gibran 

 

"Wanneer de hand van een man de hand van een vrouw beroert, benaderen zij samen het hart van de eeuwigheid."  Kahlil Gibran 

 

 

"Wij zullen elkaar nimmer begrijpen zolang wij de taal niet tot zeven woorden terugbrengen."  Kahlil Gibran 

"Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen."  Kahlil Gibran 

 

"Dat wat me niet doodt, maakt me sterker."
Duits: "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker."
  Friedrich Nietzsche 

 

 

"Alleen grote mannen kunnen zich grote gebreken veroorloven."
Frans: "II n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir de grands défauts."
  Francois de la Rochefoucauld 

 

 

"De hartstocht maakt dikwijls een dwaas van de bekwaamste man en maakt de zotste vaak bekwaam."  Francois de la Rochefoucauld 

 

"De opperste bekwaamheid bestaat hierin, goed de waarde der dingen te kennen."
Frans: "La souveraine habilité consiste à bien connaître le prix des choses."

  Francois de la Rochefoucauld 

 

"De reden waarom geliefden het nooit moe worden in elkaars gezelschap te zijn is dat ze altijd over zichzelf spreken."  Francois de la Rochefoucauld 

 

 

"Hoe schitterend een daad ook zijn mag, voor groot mag men haar slechts houden, wanneer zij door een grote bedoeling is ingegeven."
Frans: "Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande lorsqu'elle n'est pas l'effet d'un grand dessein."
  Francois de la Rochefoucauld 

 

"Hoop en vrees zijn onafscheidelijk; er is geen vrees zonder hoop en geen hoop zonder vrees."  Francois de la Rochefoucauld 

 

"Al wat dichtbij is wordt ver."
Duits: "Alles nahe werde fern."

  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Alles immers dorst naar goud en hangt aan goud. Ach wij armen."
Duits: "Nach Golde drängt,/ Am Golde hängt/ Doch alles. Ach, wir Armen!"

  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Als God mij anders gewild had, dan zou hij mij anders gemaakt hebben."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Behandel de vrouw met toegevendheid! Zij werd geschapen uit een kromme rib, God kon haar niet geheel recht maken. Wilt ge haar buigen, dan breekt ze."
Duits: "Behandel die Frauen mit Nachsicht! Aus krummer Rippe ward sie erschaffen, Gott konnte sie nicht ganz gerade machen. Willst du sie biegen, sie bricht."

  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Daar sta ik nu, ik arme dwaas en ben nog even wijs als vroeger."
Duits: "Da steh' ich nun, ich armer Tor! / Und bin so klug als wie zuvor"

 

 

 

"De molenaar denkt dat het graan alleen groeit om zijn molen te doen draaien."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"De ware ontspanning voor de echte man is de daad."
Duits: "Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Domme mensen stellen vragen die wijze mensen duizend jaar geleden al beantwoordden."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Een correct antwoord geven is als een kus vol genegenheid."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Het eerste en laatste wat van een genie geëist wordt is waarheidsliefde."
Duits: "Das erste und das letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe"

  Johann Wolfgang von Goethe 

"Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Het is niet genoeg te willen: men moet ook doen."
Duits: "Es ist nicht genug zu wollen: man muss auch tun."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Het ware is godgelijkend; het verschijnt niet direct, we moeten het door zijn manifestaties ontdekken."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Ik word van dat alles zo suf alsof er een molenrad in mijn hoofd draait."
Duits: "Mir wird von alledem so dumm,/ Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf heruni."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

"Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te komen, maar om te reizen."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Men wordt nooit bedrogen, men bedriegt zichzelf."
Duits: "Man wird nie betrogen, man betrügt sich selbst."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Nauwkeurig bekeken is alle wijsbegeerte slechts het gewone mensenverstand in onduidelijke taal."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Niets is meer waard dan de dag van vandaag."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Om te weten waar iets is, moeten we het hebben gevonden."  Johann Wolfgang von Goethe 

"Ontmoeten wij iemand, die ons dank schuldig is, terstond valt het ons in. Hoe vaak ontmoeten wij echter iemand, wie wij dank schuldig zijn, zonder daaraan te denken."
Duits: "Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken."

  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Schrandere mensen zijn altijd de beste encyclopedie."
Duits: "Gescheite Leute sind immer das beste Konversationslexikon."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

"Veel wenst zich de mens, en toch heeft hij slechts weinig nodig."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Wat gij van uwe vaderen geërfd hebt, verwerf het om het te bezitten."
Duits: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, 1 erwirb es um es zu besitzen."
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Welke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren."  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Wie zou niet huilen als zelfs dat wat onsterfelijk heet niet voor de ondergang is gevrijwaard."  Johann Wolfgang von Goethe

 

"Woorden thans genoeg gewisseld, laat mij eindelijk daden zien!"
Duits: "Der Worte sind genug gewechselt, Lasst mich auch endlich Taten sehn!"

  Johann Wolfgang von Goethe 

 

"Zolang je deze wijsheid niet bezit: sterf om te worden, ben je slechts een trieste gast, op deze donkere aarde."
Duits: "Und solang du das nicht hast, Diesen: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde. "
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

"Als een Hollander gek wordt, dan voelen de mensen dat het vakwerk is."  Godfried Bomans 

 

"De drang om te schrijven moet men wantrouwen, maar de drang om te formuleren niet."  Godfried Bomans 

 

"De grondtrek van elke schooljongen is conformisme. Hij wil tot geen enkele prijs opvallen of anders zijn dan anderen."  Godfried Bomans 

 

"Een opinie verliest niets aan waarheid, doordat men er zelf tegen zondigt."  Godfried Bomans 

 

"Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk."  Godfried Bomans 

 

"Er kan van cultuur pas sprake zijn als er een minimum aan materiele welstand is. Geen bloem zonder wortels."  Godfried Bomans 

 

"Het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent; een echte vriend verheugt zich in je voorspoed."  Godfried Bomans 

"Ik weet eigenlijk niet goed wat eerlijkheid is. De voorbeelden die ik ervan gezien heb, vond ik nogal saai."  Godfried Bomans 

 

 

"In het extreme heeft het leven zijn waarde, in het gemiddelde zijn behoud."  Godfried Bomans 

 

"Mensen zijn onze broeders. Maar men is wel eens moe van die familie."  Godfried Bomans 

"Met een Nederlander valt niet te disputeren. Hij heeft tot het einde toe gelijk en daalt met deze zekerheid opgewekt het graf in."  Godfried Bomans 

 

"Van alle drijfveren, die alleenheersers tot handelen bewegen, is deze wel het zeldzaamste: het welzijn van het land."  Godfried Bomans 

 

"Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten."  Godfried Bomans 

 

"Wat is de geslachtsdaad? In de symfonie van de liefde is het de paukenslag."  Godfried Bomans

 

"Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie."  Ludwig van Beethoven 

 

"Wees nederig, als gij tot wijsheid wilt komen.Wees nog nederiger als gij wijsheid bedwongen ebt."  Helena Petrovna Blavatsky 

 

"Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid."
Engels: "There is no great concurrence between learning and wisdom."

  Francis Bacon 

 

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid."  Albert Einstein 

 

"Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld."  Albert Einstein 

 

"De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren."  Albert Einstein 

 

"Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben."  Albert Einstein 

 

"Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie."
Engels: "The most beautiful thing we can experience is the mysterious."
  Albert Einstein 

 

"Ik denk nooit aan de toekomst. Ze komt vroeg genoeg."
Duits: "Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug."
  Albert Einstein 

 

"Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden."  Albert Einstein 

 

"Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je er op eentje voorbereiden."  Albert Einstein 

"Verlangen is als een rivier, die steeds dezelfde naam behoudt, maar waarin het water voortdurend verandert."  Multatuli 

 

"Een gerucht is net vals geld: eerlijke mensen zullen het nooit produceren maar ze geven het gedachteloos uit."  Claire Boothe Luce

 

Goede voornemens zijn cheques die mensen innnen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen.
- Oscar Wilde


Loop nooit je eigen hoed achterna - anderen zullen het dolgraag voor je doen; waarom hun plezier dus bederven.
- Mark Twain

 

Een cynicus is iemand die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.
- Henry Louis Mencken

 

"Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand."
Frans: "Il y a l'amour... Et puis il y a la vie, son ennemie."
  Jean Anouilh 

 

 

"Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen."  Honoré de Balzac 

"Liefde maakt geenszins blind, integendeel. Liefde maakt helderziend, maar helaas tevens, dat men het geziene ontveinst."  Jacques C. Bloem 

 

"Wanneer iemand ernstig begint te zoeken naar bewijzen voor zijn geloof, is dit een teken dat het hem begint te begeven."  John Milton 

 

"Roem is geen plant die groeit op sterfelijke grond."
Engels: "Fame is no plant that grows an mortal soil."
  John Milton 
To be informed of the latest articles, subscribe: