Liefde Qoutes

# "Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm van liefde zijn." Oswald Wynd        

# "Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje." Thomas Wright   

# "zo Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar omdat liefde schoner is dan haat. Oscar Wilde   

# "Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn." Mae West   

# "De eerste roem is misschien nog bedwelmender dan de eerste liefde." Emanuel Wertheimer   

# "Liefde is geen troost, liefde is licht." Frans: "L'amour n'est pas consolation, il est lumière." Simone Weil Frans filosofe (-)   

# "Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde." Leonardo da Vinci   

# "Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen." "Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!" Vergilius   

# "Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius   

# "De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius   

# "Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat." Mo Tzoe   

# "In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen." ] John Travolta   

# "Iedere tijd heeft zijn eigen liefde." Leo Tolstoy   

# "Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde." Moeder Teresa   

# "In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkander aan het strijden" "In Venere smeper certat dolor et gaudium" Publilius Syrus   

# "Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw." Wim Sonneveld   

# "Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie." Peter Sirius   

# "Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende." ] Frank Sinatra   

# "De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw   

# "Liefde verkwikt als zonneschijn na regen." ] William Shakespeare   

# "De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw   

# "Het pad van ware liefde was nooit effen." Engels: "The course of true love never did run smooth" William Shakespeare   

# Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt." Engels: "Speak low, if you speak of love " William Shakespeare   

# Engels: "Friendship is constant in all other things save in the office and affairs of love." William Shakespeare   

# "Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde." William Shakespeare   

# "Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap." George Sand   

# "Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde." Yves Saint-Laurent   

# "Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de neerslachtigste persoon gelukkig te maken." Bertrand Russell   

# "De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende." Joseph Roth   

# "Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is." Jo Ropcke   

# "De arbeid is de hoogste openbaring der liefde." Frans: "Le travail est la manifestation la plus sublime de l'amour." Auguste Rodin   

# "Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is." Nelson Rockefeller   

# "De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde." Francois de la Rochefoucauld   

# "Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet." Etienne Rey   

# "Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde." Ramakrishna   

# "De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht." Anthony Quinn   

# "De ogen zijn de leiders van de liefde." Latijn: "Oculi sunt in armore duces." Propertius   

# "Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato   

# "Schoonheid is zichtbaar geworden liefde." Plato   

# "Oude liefde is een kankergezwel." Latijn: "Antiquus amor cancer est." Petronius   

# "Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato   

# "Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter." Plato   

# "Tegen de liefde is geen kruid gewassen." Latijn: "Nullis amor est medicabilis herbis" Ovidius   

# "Kunst is liefde in elke daad." Paul van Ostaijen   

# "Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen." David Niven   

# "De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche   

# "Een redmiddel tegen de perfectie: liefde." Friedrich Nietzsche   

# "De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche   

# "Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is." Frans: "La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. " Alfred de Musset   

# "Vriendschap is liefde op het eerste woord." Harry Mulisch   

# "Geluk veroudert niet, evenmin als liefde." Henriette Mooy   

# "Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde." [Henry de Montherlant   

# "Liefde maakt vindingrijk." Frans: "L'amour rend inventif." Molière   

# "De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk." Molière   

# "Als 't hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding." Willem de Merode   

# "Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap." Ischa Meijer   

# "Gewoonte baart liefde." Latijn: "Consuetudo concinnat amorem" Lucretius   

# "De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde." Tsoe Li   

# "Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde." Lao   

# "Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God." R. de Langeac   

# "Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn." Luc Lamon   

# "Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt." Kees van Kooten   

# "Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken."  Hildegard Knef   

# "Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom." Sören Kierkegaard   

# "De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer." Harry Kemp   

# "De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen." Alphonse Karr   

# "Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles." James Joyce   

# De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen." Henri Jeanson   

# "Liefde is het enige wat groeit, terwijl wij het verspillen." Ricarda Hunch   

# "Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen." Ricarda Huch   

# "Met liefde verkrijg je altijd een betere reactie." Helen Hosier   

# "Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties." Duits: "Liebe ist ein Konflikt zwischen Reflexen and Reflexionen." M. Hirschfeld   

# "Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde." Hermann Hesse   

# "Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij." Toon Hermans   

# "Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar." Toon Hermans   

# "Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op." Audrey Hepburn   

# "Broederlijke liefde is nog steeds het uiterlijke kenmerk van iedere ware christen." Matthew Henry   

# "Liefde is een fanclub met slechts twee leden." Adrian Henry   

# "De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig." Ernest Hemingway   

# "Liefde maakt een groot bed klein." F. Hellers   

# "Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden." Hella S. Haasse   

# "Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven." Georges Guilbert   

# "Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt." M. Grépon   

# "De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde." Julien Green   

# "Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind." Billy Graham   

# "Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen." Renate van Gool   

# "Haat is partijdig maar liefde nog meer." "Hass is parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr." Johann Wolfgang von Goethe   

# "De liefde heerst niet, maar zij vormt - en dat is meer." Johann Wolfgang von Goethe   

# "De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit." Marnix Gijsen   

# "Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering." Guido Gezelle   

# "Een vriendschap van een vrouw eindigt steeds in liefde." Engels: "A woman's friendship ever ends in love." John Gay   

# "De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit." Mahatma Gandhi   

# "Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie." "Love is the child of freedom, never that of domination. "e Erich Fromm   

# "Geen liefde is bestand tegen afwezigheid." Anatole France   

# "Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen." C. Fisas   

# "Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen." Ferrucci   

# "Liefde kun je evenmin verbergen als hoest." Erasmus   

# "De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden." Albert Ellis   

# Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood." Duits: "Liebe ist Qual, Lieblosigkeit ist Tot." Marie von Ebner-Eschenbach

# "De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen." Marie von Ebner-Eschenbach

# "Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde." Anton van Duinkerken

# "Liefde is de enige effectieve zet tegen de dood." Maureeen Duffy

# "Vreugde regeert de dag en liefde de nacht." Engels: "Joy rul'd the day, and Love the night." [John Dryden

# "Liefde maakt het gezicht mooi." Fjodor M. Dostojewski

# "Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer." Marlene Dietrich

# "In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven." L. Desnoyer

# "Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting." Engels: "Love wraps the mind a little from the right." G. Crabbe

# "C'est souvent aux plus petites choses qu'une femme medue l'amour d'un homme." Yves de Constantin

# "Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden." Yves de Constantin

# "Echte liefde kent geen schuldgevoel." Simon Carmiggelt

# "Oprechte liefde luistert teer." Dirk Camphuysen

# "Een mens die een kind slaat, doodt liefde." Ben Cami

# "Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde." Eric Burdon

# "Het beste bewijs van liefde is vertrouwen." Joyce Brothers

# "De liefde ligt altijd voor de hand. Bemin!" Frans: "L'amour est toujours devant vous. Aimez!" André Breton

# "Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid," Antoine Bret

# "De liefde in de pan is de glimlach aan tafel." Joop Braakhekke

# "Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden.Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat."

# "Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet." Godfried Bomans

# "Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie liggen." Godfried Bomans

# "Dilettantisme is liefde tot de kunst zonder wederliefde." Duits: "Dilettantismus ist Liebe zur Kunst ohne Gegenliebe." Fliegende Blätter

# "Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog." Duits: "Ihre Liebe auf den ersten Blick war optische Tauschung." Joseph Bisig

# "Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde." John Newton Baker

# "In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is liefde al dood."Fernand Auwera

# "Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel." Engels: "No man dies of love but on the stage" Jane Austen

# "There are as many sorts of love, as there are moments in time." Jane Austen

# "Er zijn zo veel soorten liefde, als dat er ogenblikken in tijd zijn." Jane Austen

# "Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus

# "Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus] Augustinus

# "De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos." Elizabeth von Arnim

# "Liefde doen moet je met liefde doen." Johan Anthierens

# Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand." Et puis il y a la vie, son ennemie." Jean Anouilh

# "Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen."Alain

# "Is er een liefde groter dan ter elfder ure inkerend, rakelings langs de dood?"Gerrit Achterberg

# "Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei." Achard] Marcel Achard

# "Liefde kun je niet verspillen." Frans: "Il n'y a pas d'amour perdu."

# Liefde is altijd ongerust zijn om de ander." Frans: "L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre

To be informed of the latest articles, subscribe: