Griekse Wijsheden

Socrates
"Een goed mens eet en drinkt om te leven, een slecht mens leeft om te eten en drinken."
Socrates
"Je moet eerder bedenken met wie je wilt eten of drinken dan wat je wilt eten en drinken. Want zonder een vriend is ons leven het voederen van een leeuw of een wolf."
Socrates
"Acht niet hen hoog die al uw woorden en daden prijzen, maar hen die u welgemeend op uw fouten wijzen."
Pythagoras
"Beklaag u niet over de kortheid van het leven; er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg sterven."
Pythagoras
"Bij elke kwestie zijn er twee redeneringen mogelijk die lijnrecht tegenover elkaar staan."
Democritus
"De mensen, die voor de dood vluchten, jagen hem toch na."
Democritus
"Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert."
Socrates
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Socrates
"Een goede maaltijd brengt goede mensen samen."
Socrates
"Acht niet hen hoog die al uw woorden en daden prijzen, maar hen die u welgemeend op uw fouten wijzen."
Pythagoras
"De wereld is een komedie en de filosofen zijn de toeschouwers."
Pythagoras
"Beklaag u niet over de kortheid van het leven; er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg sterven."
Euclides
"Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan ook zonder bewijs ontkend worden."
Heraclitus
"Niets duurt voort behalve verandering."
Heraclitus
"De grenzen van de ziel zal je nooit bereiken, ook al bega je ieder pad: zo onuitputtelijk is wat zij te verklaren heeft."
Epikouros
"Niets voldoet aan hem die het toereikende als weinig beschouwt."
Epikouros
"Men is niet rijk door wat men bezit, maar door wat men met waardigheid ontberen kan."
Homerus
"Niets zwakkers op aarde dan de mens."
Homerus
"Vertel ons, waarom ge zo weent en uw binnenste rouw draagt als gij verneemt welk lot de Argiven bij Troje zo hard trof. Want het is toch het werk van de goden, zij berok'nen de mens dit verderf, opdat het voortleeft in het lied der toekomst."
Plato
"De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen"
Plato
"Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien."
Plato
"Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter."
Aristoteles
"De muziek dient tot verstrooiing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten."
Aristoteles
"De meetkundige waarheden verschaffen ons geen gevoelens van vreugde, noch van hoop."
Aristoteles
"De mens is óf een god, óf een beest."


 

To be informed of the latest articles, subscribe: