Liefde

Published on by qoutes.over-blog.org

# "Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm van liefde zijn." Oswald Wynd         

# "Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje." Thomas Wright    

# "zo Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar omdat liefde schoner is dan haat. Oscar Wilde    

# "Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn." Mae West    

# "De eerste roem is misschien nog bedwelmender dan de eerste liefde." Emanuel Wertheimer    

# "Liefde is geen troost, liefde is licht." Frans: "L'amour n'est pas consolation, il est lumière." Simone Weil Frans filosofe (-)    

# "Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde." Leonardo da Vinci    

# "Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen." "Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!" Vergilius    

# "Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius    

# "De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius    

# "Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat." Mo Tzoe    

# "In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen." ] John Travolta    

# "Iedere tijd heeft zijn eigen liefde." Leo Tolstoy    

# "Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde." Moeder Teresa    

# "In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkander aan het strijden" "In Venere smeper certat dolor et gaudium" Publilius Syrus    

# "Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw." Wim Sonneveld    

# "Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie." Peter Sirius    

# "Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende." ] Frank Sinatra    

# "De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw    

# "Liefde verkwikt als zonneschijn na regen." ] William Shakespeare    

# "De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw    

# "Het pad van ware liefde was nooit effen." Engels: "The course of true love never did run smooth" William Shakespeare    

# Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt." Engels: "Speak low, if you speak of love " William Shakespeare    

# Engels: "Friendship is constant in all other things save in the office and affairs of love." William Shakespeare    

# "Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde." William Shakespeare    

# "Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap." George Sand    

# "Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde." Yves Saint-Laurent    

# "Italië, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de neerslachtigste persoon gelukkig te maken." Bertrand Russell    

# "De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende." Joseph Roth    

# "Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is." Jo Ropcke    

# "De arbeid is de hoogste openbaring der liefde." Frans: "Le travail est la manifestation la plus sublime de l'amour." Auguste Rodin    

# "Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is." Nelson Rockefeller    

# "De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde." Francois de la Rochefoucauld    

# "Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet." Etienne Rey    

# "Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde." Ramakrishna    

# "De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht." Anthony Quinn    

# "De ogen zijn de leiders van de liefde." Latijn: "Oculi sunt in armore duces." Propertius    

# "Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato    

# "Schoonheid is zichtbaar geworden liefde." Plato    

# "Oude liefde is een kankergezwel." Latijn: "Antiquus amor cancer est." Petronius    

# "Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato    

# "Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter." Plato    

# "Tegen de liefde is geen kruid gewassen." Latijn: "Nullis amor est medicabilis herbis" Ovidius    

# "Kunst is liefde in elke daad." Paul van Ostaijen    

# "Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen." David Niven    

# "De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche    

# "Een redmiddel tegen de perfectie: liefde." Friedrich Nietzsche    

# "De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche    

# "Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is." Frans: "La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. " Alfred de Musset    

# "Vriendschap is liefde op het eerste woord." Harry Mulisch    

# "Geluk veroudert niet, evenmin als liefde." Henriette Mooy    

# "Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde." [Henry de Montherlant    

# "Liefde maakt vindingrijk." Frans: "L'amour rend inventif." Molière    

# "De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk." Molière    

# "Als 't hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding." Willem de Merode    

# "Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap." Ischa Meijer    

# "Gewoonte baart liefde." Latijn: "Consuetudo concinnat amorem" Lucretius    

# "De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde." Tsoe Li    

# "Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde." Lao    

# "Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God." R. de Langeac    

# "Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn." Luc Lamon    

# "Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt." Kees van Kooten    

# "Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken." ] Hildegard Knef    

# "Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom." Sören Kierkegaard    

# "De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer." Harry Kemp    

# "De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen." Alphonse Karr    

# "Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles." James Joyce    

# De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen." Henri Jeanson    

# "Liefde is het enige wat groeit, terwijl wij het verspillen." Ricarda Hunch    

# "Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen." Ricarda Huch    

# "Met liefde verkrijg je altijd een betere reactie." Helen Hosier    

# "Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties." Duits: "Liebe ist ein Konflikt zwischen Reflexen and Reflexionen." M. Hirschfeld    

# "Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde." Hermann Hesse    

# "Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij." Toon Hermans    

# "Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar." Toon Hermans    

# "Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op." Audrey Hepburn    

# "Broederlijke liefde is nog steeds het uiterlijke kenmerk van iedere ware christen." Matthew Henry    

# "Liefde is een fanclub met slechts twee leden." Adrian Henry    

# "De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig." Ernest Hemingway    

# "Liefde maakt een groot bed klein." F. Hellers    

# "Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden." Hella S. Haasse    

# "Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven." Georges Guilbert    

# "Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt." M. Grépon    

# "De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde." Julien Green    

# "Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind." Billy Graham    

# "Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen." Renate van Gool    

# "Haat is partijdig maar liefde nog meer." "Hass is parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr." Johann Wolfgang von Goethe    

# "De liefde heerst niet, maar zij vormt - en dat is meer." Johann Wolfgang von Goethe    

# "De liefde is een ziekte. Er is maar één genezing: bezit." Marnix Gijsen    

# "Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering." Guido Gezelle    

# "Een vriendschap van een vrouw eindigt steeds in liefde." Engels: "A woman's friendship ever ends in love." John Gay    

# "De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit." Mahatma Gandhi    

# "Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie." "Love is the child of freedom, never that of domination. "e Erich Fromm    

# "Geen liefde is bestand tegen afwezigheid." Anatole France    

# "Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen." C. Fisas    

# "Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen." Ferrucci    

# "Liefde kun je evenmin verbergen als hoest." Erasmus    

# "De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden." Albert Ellis    

# Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood." Duits: "Liebe ist Qual, Lieblosigkeit ist Tot." Marie von Ebner-Eschenbach about

# "De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen." Marie von Ebner-Eschenbach about

# "Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde." Anton van Duinkerken about

# "Liefde is de enige effectieve zet tegen de dood." Maureeen Duffy about

# "Vreugde regeert de dag en liefde de nacht." Engels: "Joy rul'd the day, and Love the night." [John Dryden about

# "Liefde maakt het gezicht mooi." Fjodor M. Dostojewski about

# "Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer." Marlene Dietrich about

# "In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven." L. Desnoyer about

# "Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting." Engels: "Love wraps the mind a little from the right." G. Crabbe about

# "C'est souvent aux plus petites choses qu'une femme medue l'amour d'un homme." Yves de Constantin about

# "Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden." Yves de Constantin about

# "Echte liefde kent geen schuldgevoel." Simon Carmiggelt about

# "Oprechte liefde luistert teer." Dirk Camphuysen about

# "Een mens die een kind slaat, doodt liefde." Ben Cami about

# "Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde." Eric Burdon about

# "Het beste bewijs van liefde is vertrouwen." Joyce Brothers about

# "De liefde ligt altijd voor de hand. Bemin!" Frans: "L'amour est toujours devant vous. Aimez!" André Breton about

# "Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid," Antoine Bret about

# "De liefde in de pan is de glimlach aan tafel." Joop Braakhekke about

# "Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden.Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat." about

# "Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet." Godfried Bomans about

# "Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie liggen." Godfried Bomans about

# "Dilettantisme is liefde tot de kunst zonder wederliefde." Duits: "Dilettantismus ist Liebe zur Kunst ohne Gegenliebe." Fliegende Blätter about

# "Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog." Duits: "Ihre Liebe auf den ersten Blick war optische Tauschung." Joseph Bisig about

# "Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde." John Newton Baker about

# "In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is liefde al dood."Fernand Auwera about

# "Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel." Engels: "No man dies of love but on the stage" Jane Austen about

# "There are as many sorts of love, as there are moments in time." Jane Austen about

# "Er zijn zo veel soorten liefde, als dat er ogenblikken in tijd zijn." Jane Austin about

# "Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus about

# "Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus] Augustinus about

# "De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos." Elizabeth von Arnim about

# "Liefde doen moet je met liefde doen." Johan Anthierens about

# Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand." Et puis il y a la vie, son ennemie." Jean Anouilh about

# "Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen."Alain about

# "Is er een liefde groter dan ter elfder ure inkerend, rakelings langs de dood?" [Meer citaten van Gerrit Achterberg] Gerrit Achterberg about

# "Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei." [Meer citaten van Marcel Achard] Marcel Achard about

# "Liefde kun je niet verspillen." Frans: "Il n'y a pas d'amour perdu." about

# Liefde is altijd ongerust zijn om de ander." Frans: "L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre."

Published on Love Qoutes

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post

best research paper service 02/19/2015 18:42

Everyone wants success, progress and prosperity in his life, and no doubt everyone has great dreams but without having an education and knowledge about yourself awareness you cannot do the best for yourself and you will never realize how to get your final target and success in the community.