Dutch Top Qoutes Inspirerende Uitspraken

Published on by qoutes.over-blog.org

"Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm van liefde zijn." Oswald Wynd

"Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje." Thomas Wright

"zo Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar omdat liefde schoner is dan haat. Oscar Wilde

"Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn." Mae West

"De eerste roem is misschien nog bedwelmender dan de eerste liefde." Emanuel Wertheimer

"Liefde is geen troost, liefde is licht." Frans: "L'amour n'est pas consolation, il est lumiegrave;re." Simone Weil Frans filosofe (-)

"Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde." Leonardo da Vinci

"Niets ontziende liefde, waartoe dwingt ge al niet de harten der stervelingen." "Improbe amor quid non mortalla pfctora cogis!" Vergilius

"Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius

"De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven." Latijn: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori" Vergilius

"Partijdigheid zou de plaats moeten ruimen voor een liefde die alles omvat." Mo Tzoe

"In de liefde moet men liefdesbetuigingen niet al te serieus nemen."  John Travolta

"Iedere tijd heeft zijn eigen liefde." Leo Tolstoy

"Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde." Moeder Teresa

"In de liefde zijn vreugde en smart steeds met elkander aan het strijden" "In Venere smeper certat dolor et gaudium" Publilius Syrus

"Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met eacute;eacute;n vrouw." Wim Sonneveld

"Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie." Peter Sirius

"Elke liefde, waarbij niet ook heel veel begrip hoort, veroorzaakt ellende." ] Frank Sinatra

"De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw

"Liefde verkwikt als zonneschijn na regen."  William Shakespeare

"De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid." George Bernard Shaw

"Het pad van ware liefde was nooit effen." Engels: "The course of true love never did run smooth" William Shakespeare

Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt." Engels: "Speak low, if you speak of love " William Shakespeare

Engels: "Friendship is constant in all other things save in the office and affairs of love." William Shakespeare

"Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde." William Shakespeare

"Men ziet vaker een uiterste liefde dan een volmaakte vriendschap." George Sand

"Het mooiste sieraad van de vrouw is de liefde." Yves Saint-Laurent

"Italieuml;, lente en de eerste liefde volstaan om zelfs de neerslachtigste persoon gelukkig te maken." Bertrand Russell

"De liefde maakt ons niet blind, zoals het onzinnig spreekwoord wil, maar het tegenovergestelde: ziende." Joseph Roth

"Voor mij is de liefde het enige middel om te overleven en het enige wat het overleven waard is." Jo Ropcke

"De arbeid is de hoogste openbaring der liefde." Frans: "Le travail est la manifestation la plus sublime de l'amour." Auguste Rodin

"Vergeet nooit dat de meest overweldigende kracht op aarde de Liefde is." Nelson Rockefeller

"De nijd wordt te niet gedaan door ware vriendschap, de behaagzucht door ware liefde." Francois de la Rochefoucauld

"Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet." Etienne Rey

"Zuivere kennis en zuivere liefde zijn eacute;eacute;n en dezelfde." Ramakrishna

"De liefde geeft mannen vleugels, het huwelijk houdt hen in evenwicht." Anthony Quinn

"De ogen zijn de leiders van de liefde." Latijn: "Oculi sunt in armore duces." Propertius

"Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato

"Schoonheid is zichtbaar geworden liefde." Plato

"Oude liefde is een kankergezwel." Latijn: "Antiquus amor cancer est." Petronius

"Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde." Plato

"Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter." Plato

"Tegen de liefde is geen kruid gewassen." Latijn: "Nullis amor est medicabilis herbis" Ovidius

"Kunst is liefde in elke daad." Paul van Ostaijen

"Liefde moet tegenslagen met liefde overbruggen." David Niven

"De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche

"Een redmiddel tegen de perfectie: liefde." Friedrich Nietzsche

"De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn." Friedrich Nietzsche

"Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is." Frans: "La vie est un sommeil, l'amour en est le recirc;ve. " Alfred de Musset

"Vriendschap is liefde op het eerste woord." Harry Mulisch

"Geluk veroudert niet, evenmin als liefde." Henriette Mooy

"Minachting is moeilijker te verbergen dan liefde." [Henry de Montherlant

"Liefde maakt vindingrijk." Frans: "L'amour rend inventif." Moliegrave;re

"De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk." Moliegrave;re

"Als 't hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding." Willem de Merode

"Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap." Ischa Meijer

"Gewoonte baart liefde." Latijn: "Consuetudo concinnat amorem" Lucretius

"De geest die alle dingen leven schenkt is de liefde." Tsoe Li

"Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde." Lao

"Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God." R. de Langeac

"Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn." Luc Lamon

"Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt." Kees van Kooten

"Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken." ] Hildegard Knef

"Wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom." Souml;ren Kierkegaard

"De ontelbare generaties dwarrelen als herfstbladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft nimmer meer." Harry Kemp

"De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen." Alphonse Karr

"Man en vrouw, de liefde, wat is dat alles? Een stop en een fles." James Joyce

De liefde bedrijven is vrijheid verwerven. Liefhebben is haar verliezen." Henri Jeanson

"Liefde is het enige wat groeit, terwijl wij het verspillen." Ricarda Hunch

"Liefde is het enige wat meer wordt als we het met anderen delen." Ricarda Huch

"Met liefde verkrijg je altijd een betere reactie." Helen Hosier

"Liefde is een conflict tussen reflexen en reflecties." Duits: "Liebe ist ein Konflikt zwischen Reflexen and Reflexionen." M. Hirschfeld

"Fantasie en inlevingvermogen zijn niets anders dan vormen van liefde." Hermann Hesse

"Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij." Toon Hermans

"Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar." Toon Hermans

"Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op." Audrey Hepburn

"Broederlijke liefde is nog steeds het uiterlijke kenmerk van iedere ware christen." Matthew Henry

"Liefde is een fanclub met slechts twee leden." Adrian Henry

"De leugen doodt de liefde, maar oprechtheid doodt ze pas volledig." Ernest Hemingway

"Liefde maakt een groot bed klein." F. Hellers

"Zich overgeven in de liefde is niet hetzelfde als innerlijk onvrij worden." Hella S. Haasse

"Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven." Georges Guilbert

"Liefde is een ziekte zonder de welke men zich niet goed voelt." M. Greacute;pon

"De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde." Julien Green

"Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind." Billy Graham

"Liefde is naar ronken luisteren zonder je te vervelen." Renate van Gool

"Haat is partijdig maar liefde nog meer." "Hass is parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr." Johann Wolfgang von Goethe

"De liefde heerst niet, maar zij vormt - en dat is meer." Johann Wolfgang von Goethe

"De liefde is een ziekte. Er is maar eacute;eacute;n genezing: bezit." Marnix Gijsen

"Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering." Guido Gezelle

"Een vriendschap van een vrouw eindigt steeds in liefde." Engels: "A woman's friendship ever ends in love." John Gay

"De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit." Mahatma Gandhi

"Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie." "Love is the child of freedom, never that of domination. "e Erich Fromm

"Geen liefde is bestand tegen afwezigheid." Anatole France

"Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen." C. Fisas

"Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen." Ferrucci

"Liefde kun je evenmin verbergen als hoest." Erasmus

"De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden." Albert Ellis

Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood." Duits: "Liebe ist Qual, Lieblosigkeit ist Tot." Marie von Ebner-Eschenbach about

"De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen." Marie von Ebner-Eschenbach about

"Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde." Anton van Duinkerken about

"Liefde is de enige effectieve zet tegen de dood." Maureeen Duffy about

"Vreugde regeert de dag en liefde de nacht." Engels: "Joy rul'd the day, and Love the night." [John Dryden about

"Liefde maakt het gezicht mooi." Fjodor M. Dostojewski about

"Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer." Marlene Dietrich about

"In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven." L. Desnoyer about

"Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting." Engels: "Love wraps the mind a little from the right." G. Crabbe about

"C'est souvent aux plus petites choses qu'une femme medue l'amour d'un homme." Yves de Constantin about

"Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden." Yves de Constantin about

"Echte liefde kent geen schuldgevoel." Simon Carmiggelt about

"Oprechte liefde luistert teer." Dirk Camphuysen about

"Een mens die een kind slaat, doodt liefde." Ben Cami about

"Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde." Eric Burdon about

"Het beste bewijs van liefde is vertrouwen." Joyce Brothers about

"De liefde ligt altijd voor de hand. Bemin!" Frans: "L'amour est toujours devant vous. Aimez!" Andreacute; Breton about

"Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid," Antoine Bret about

"De liefde in de pan is de glimlach aan tafel." Joop Braakhekke about

"Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden.Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat." about

"Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet." Godfried Bomans about

"Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie liggen." Godfried Bomans about

"Dilettantisme is liefde tot de kunst zonder wederliefde." Duits: "Dilettantismus ist Liebe zur Kunst ohne Gegenliebe." Fliegende Blauml;tter about

"Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog." Duits: "Ihre Liebe auf den ersten Blick war optische Tauschung." Joseph Bisig about

"Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde." John Newton Baker about

"In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is liefde al dood."Fernand Auwera about

"Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel." Engels: "No man dies of love but on the stage" Jane Austen about

"There are as many sorts of love, as there are moments in time." Jane Austen about

"Er zijn zo veel soorten liefde, als dat er ogenblikken in tijd zijn." Jane Austin about

"Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus about

"Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden." Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum " Augustinus] Augustinus about

"De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos." Elizabeth von Arnim about

"Liefde doen moet je met liefde doen." Johan Anthierens about

Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand." Et puis il y a la vie, son ennemie." Jean Anouilh about

"Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen."Alain about

"Is er een liefde groter dan ter elfder ure inkerend, rakelings langs de dood?" [Meer citaten van Gerrit Achterberg] Gerrit Achterberg about

"Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei." [Meer citaten van Marcel Achard] Marcel Achard about

"Liefde kun je niet verspillen." Frans: "Il n'y a pas d'amour perdu." about

Liefde is altijd ongerust zijn om de ander." Frans: "L'amour, c'est ecirc;tre toujours inquiet de l'autre."Een leraar is niet slimmer dan een ander mens, maar zijn onwetendheid is beter geordend. Mertens


Waarom houden mannen van liefde op het eerst gezicht? Dat bespaart tijd en geld met flirten, bloemen, etentjes etc.Men meet de torens naar hun schaduw en de groten naar hun benijders. China
Love is the name , sex is the game forget the name en play the gameEr is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht. ShakespeareOpenbaar Vervoer: je stapt in waar je niet woont en stapt uit waar je niet moet zijn
"Met onzichtbare draden wordt men liet stevigst gebonden." Fririch Nietzsche
Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen of te doen om bijzonder te zijn. (Leonie van Seventer)
Domheid is niet mijn sterkste kant. P.Valeacute;ry

De leraar begint de les met; Wie weet het antwoord op de volgende vraag, waarop een leerling vraagt wat was de vorige vraag dan? H.Verhoef
Slechte leraren nemen het kinderen voortdurend kwalijk dat ze nog niet volwassen zijn. J.de Valckenaere

Waarom hebben mannen geen midlifecrisis? Ze blijven in de pubertijd hangen.
In twee sprongen over de afgrond springen, kan fataal zijn. ChinaLove is in the air, maar ik heb hoogtevrees
Allen behoeven iereen, niets is go of schoon alleen. R.W.EmersonAls een man de portier van zijn auto voor zijn vrouw openhoudt kan je dingen benken, zijn vrouw is nieuw of zijn auto is nieuw.

"Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken." Nietzsche

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven. Oscar Wilde
Ook de Grieken waren dom. Ze wisten niet eens dat ze tot de Oudheid behoorden. Jonckheere
De juiste basis voor het huwelijk is een werzijds misverstand. (Oscar Wilde)
Waarom zijn veel mensen dom? Omdat het veilig is met veel te zijn. Freek de Jonge

Leraren krijgen nooit a want ze zijn van onder wijs.
Dat is maar kinderspel.(Dat is iets eenvoudigs.)
Wijsheid is het gevoel veel te weten, terwijl je weet dat dat geen wijsheid is. A. Stolk
Een vriend(in) is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. (Heilige Augustinus)Voor elke oplossing is wel een probleem te vinden


Waar liefde is is leven.Jij noemt het gekte maar ik noem het liefde.
Dat is lood om oud ijzer.(Dat komt op hetzelfde neer.)Look up to the sky, like a finger pointing to the moon. Do not concentrate on the finger or you will miss all the heavenly glory.Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord.Er zijn dingen die ik altijd vergeet, namen, gezichten en nog iets...Liefde verandert winter in zomer.Dat is het ei van Columbus.(Dat is de perfecte oplossing)Nooit vergeet je de taal waarin je moer je geliefkoosd heeft.
Vrienden maken is vaak een gunst, maar ze vasthouden is ware levenskunst.
Geniet nooit met mateLaten gaan is een manier om te zeggen ik houd van jou.
Dat is hem met de paplepel ingegeven.(Dat heeft hij van jongs af aan geleerd.)


Houden van is een gevoel van vertering bij dingen die je van een ander zouden ergeren. Ton WestenborgGoede vrienden zijn lastig te vinden, moeilijk te verlaten en onmogelijk te vergeten.Heb jij ook zo'n hekel aan retorische vragen?Echte liefde heeft geen gelukkig einde omdat echte liefde niet eindigt.
Geluk is om te houden van en om van gehouden te worden.

Verwachtingen zijn het zaad van teleurstellingen. R. Knijnenburg

"Geen straat is te lang met een vriend naast je." (Japan)

Hoe lang een minuut duurt, hangt er van af aan welke kant van de wc-deur je je bevindt

Liefde is als een vlinder. Het gaat met vreugde en het maakt vreugde waar het gaat.

Dat is hem een doorn in het vlees.(Daaraan ergert hij zich enorm.)

Als je iets doet voor een ander, maak je mensen gelukkig. Robingood

Een vriend is iemand die weet wie je bent, begrijpt waar je vandaan komt, en accepteerd wie je bent.
Van zij die niets te zeggen hebben zijn zij die zwijgen 't aangenaamst
Waar grote liefde is, daar zijn altijd wonderen.

Liefde is niet iemand vinden om mee te leven maar is om iemand te vinden waar je niet zonder mee kunt leven.
Dat is hem een doorn in het oog.(Daaraan ergert hij zich enorm.)
Zekerheid zult u niet vinden als u zich zeker voelt over alles. Twijfels brengt een mens tot waar het komen mag. Liza van de Hel
Voor elke oplossing is wel een probleem te vindenHet kost niets om iets vriendelijks te zeggen.Ik heb alles wel op een rijtje, maar niet in de goe volgordeGeen man is je tranen waard, en degene die dat is maakt je niet verdrietig.
Liefde is vriendschap als muziek
Dat is hem door het hoofd gewaaid.(Daar heeft hij niet aan gacht.)
Wie van macht houdt houdt alleen van zichzelf, wie van vrijheid houdt houdt van anderen. Johan Bevers
Van eenzaamheid naar alleen zijn, Surendra Narayan
Bestaat er vriendschap aan de top?In mijn vorige leven geloofde ik ook al niet in reincarnatie
Ik heb alles wel op een rijtje, maar niet in de goede volgorde
Is een dag niet je vriend, dan is het je leraar. Marleid
In mijn vorige leven geloofde ik ook al niet in reincarnatieIk ging met hem uit. Ik stal zijn hart, hij mijn brommer.
Harten, gachte, minuten lol, maanden bol.Dat is hem door de neus geboord.(Die beloning waar hij recht op had is hem ontnomen.)To see the boundaries of your capacities, depends on the strength of your desire to cross them. frank gerbers,Vriendschap houdt ons bij elkaar, steunt ons in moeilijke tijden en inspireert om het beter te doen.
Als je het niet meer trekt, moet je duwenDe middelmatige leraar vertelt. De goe leraar verklaart. De betere leraar toont aan. De ware leraar inspireert. W.A.Ward
Waarom gaan slechts % van de mannen naar de hemel? Anders zou het een hel zijn.Stromend water berft niet. ChinaThe Greatest Thing You'll Ever Learn, Is Just To Love And To Be Lov In ReturnDe schelijn tussen go en kwaad loopt dwars door het hart van iere mens. Solzjenitsyn

Als de trein op tijd rijdt, dan is dat perrongeluk
"Wat uit liefde wordt gaan, geschit altijd buiten go en kwaad om." Fririch Nietzsche
Vergeef altijd uw vijanden, er is niets dat hen meer ergert. (Oscar Wilde)
Domheid en trots groeien op hetzelfde hout. Duitsland
Dat heet verkapte belasting.


Moers zingt; slaap kindje slaap daar buiten loopt een aap, kind zegt; O komt papa thuis. H.Verhoef


buscompleet Niet altijd. :: in reply to buscompleet


Many People Will Walk In And Out Your Live, But Only True Friends Leave Foodprints


"Go" is wat de kudde samenhoudt. "Slecht" wat haar ontbindt. Nietzsche


Draait de wind van oost naar west, dan doe ik niks en mijn vrouw de rest.


"Dat wat me niet doodt, maakt me sterker." Fririch Nietzsche


Those we lov but lost are no longer where they were but are always where we are. (Unknown)


Als het karakter van je man niet duidelijk is, kijk dan naar zijn vrienden. (Onbekend)


Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid. Harry Mulisch


Dokter als ik hier druk doet het daar pijn, dokter; dan moet je daar niet drukken. H.Verhoef


Wie tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen, en het landnummer dan?


Hij is leraar en het enige voordeel van dit zenuwslopende vak is dat je het in de zomer hele lange tijd niet hoeft te zijn. Carmiggelt


Vrouwen houden van simpele dingen. Van mannen.


Een antwoord dat een geschil niet bijlegt, doet duizend andere ontstaan. China


Ga je mij nog kussen of moet ik vanavond weer liegen in mijn dagboek?


Als ik go ben, ben ik slecht. Als ik slecht ben, ben ik beter. Mae West


Als het regent in , is voorbij.


"Liever een vijandschap uit eacute;eacute;n stuk dan een gelijmde vriendschap." Fririch Nietzsche


Velen, die over vriendschap spreken, boelen gezelligheid. (S.Graff)


Mijn echtgenoot is een man van het type waarvan ik hoop dat mijn dochter ermee zal trouwen. B.C.


Hoe ouder hoe gekker.


Leraren openen de deur, maar je moet zelf binnengaan. China


Sommige dingen zijn zo eenvoudig dat zelfs mannen ze begrijpen


Men meet de torens naar hun schaduw en de groten naar hun benijders. China


Friendship is like a glass, handle it with care ones its broken, its hard to repair


Ik ben wel gek maar niet go.


Deze spreuk is nog niet verjaard: het vriest even vaak in als dat het vriest in .


"Menigeen wordt slechts daarom geen denker omdat hij een te go geheugen heeft." Fririch Nietzsche


Vriendschap wordt geboren op het ogenblik waarop iemand tot een ander zegt: "Wat jij ook al? Ik dacht dat ik de enige was." (Onbekend)


De ideale echtgenoot is hij die elk woord begrijpt dat zijn vrouw niet zegt.


Alles wat je ziet is niet altijd echt waar. H.Verhoef


Een leraar is niet slimmer dan een ander mens, maar zijn onwetendheid is beter geordend. Mertens


Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is. Maar je moet hem niet zo laten.


In twee sprongen over de afgrond springen, kan fataal zijn. Chin


You became the light on the dark side of me


Er is go noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht. Shakespeare


Als je uien in je eten vindt, is er kans op harde wind.


"Mevreugde niet melijden maakt de vriend." Fririch Nietzsche


Je moet de vriendschap een weinig tegemoet komen door de vriend af en toe een eindje uit de weg te gaan. (J.de Valckenaere)


Vertrouw een echtgenoot nooit te ver en een vrijgezel nooit te dichtbij. H.Rowland


Klacht van een leraar: "Soms wou ik dat ik na mijn dood terugkwam als een kinderepidemie." W.van Broeckhoven


Mijn man is het hoofd van ons gezin, maar ik ben de nek.


Love is love, love is you, I love love, so I love you


Allen behoeven iereen, niets is go of schoon alleen. R.W.Emerson


Probeer nooit anders te zijn. Wees alleen maar go. Go zijn, is voldoende anders zijn. A.Fre


Van werken is nog nooit iemand rijk geworden, van geluk wel. H.Verhoef


Als de weerman loog, benk dan: 'tussen de druppels door was het droog'.


"Wees meester en vormgever van jezelf." Fririch Nietzsche


Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte. (J.Daisne)


Een echtgenoot is iemand die vergeet hoe belangrijk hij is. G.M.L.


Slechte leraren nemen het kinderen voortdurend kwalijk dat ze nog niet volwassen zijn. J.de Valckenaere


Jongens zijn net drop: je kunt er niet vanaf blijven


Jongens zijn net wiskundesommen, je snapt er niets van


Jongens zijn net bussen: als je er een mist neem je gewoon de volgende


Zelfs als een boer van plan is te luieren, staat hij bijtijds op om er vroeg mee te kunnen beginnen. E.Howe


Valt de regen door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis.


"Kennis is nog geen wijsheid." A. Schopenhauer


Vrienden maak je met het hart, niet met de tong of de vuist. (Onbekend)


Een echtgenoot is iemand die je verjaardag onthoudt, maar je leeftijd vergeet. G.Mc.G


Oost, west maar thuis is het ook niet altijd best. H.Verhoef


Je kan beter naar de bakker gaan dan naar de dokter.


Wat gaat een week toch snel, op ochtend denk ik alweer aan het weekend. H.Verhoef


Leraren zijn tekstschrijvers op het li dat zij horen in elk kind. L.Versteylen


God schiep eerst de man en daarna de vrouw, want jij maakt toch ook eerst een schets voor je aan het echte werk begint?


Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, staat zijn leven lang op eacute;eacute;n been. China


Jongens zijn net kerstbomen: eerst versier je ze en daarna dump je ze weer


Een boer wordt altijd het volgende jaar rijk. Menandros


Wat nu valt, valt straks niet.


"Het lot schudt de kaarten en wij spelen." A. Schopenhauer


Sommige vrienden zijn als de schaduw: je ziet ze alleen als de zon schijnt. (Onbekend)


Een echtgenoot is iemand die zegt: "Ik zal wel koken" en dan frieten met worst gaan halen. E.W.


harten, gachte, minuten lol, maanden bol.


Dat is hem met de paplepel ingegeven.(Dat heeft hij van jongs af aan geleerd.)


Is een dag niet je vriend, dan is het je leraar. Marleid


niemand is zo ijverig bezig stes weer nieuwe indrukken te vergaren ,als hij die niet weet hoe hij de oude moet verwerken


Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft


Moers wil is wet. Eerst de pil, daarna naar b.


Vriendin en ik : Meneer waarom is het uit met uw vriendin? Leraar bio : Teveel oestrogeen in huis


je bent gelukkig door wat je voeld en niet door wat je bent...


Het probleem in het menselijk hart moet eerst worden opgelost


Geluk is een samenraapsel van heel kleine dingen


Dat is hem een doorn in het oog.(Daaraan ergert hij zich enorm.)


To see the boundaries of your capacities, depends on the strength of your desire to cross them. frank gerbers


Met geld of macht kun je niet alle problemen oplossen.


Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis


Droom alsof je eeuwig zult leven! Leef alsof je vandaag zult sterven. i.d. Malou Koster


Dat is hem door de neus geboord.(Die beloning waar hij recht op had is hem ontnomen.)


Autorijden werkt zer verslavend; begin er niet mee.


Dat is een zware bevalling, Dat is een zware of ingewikkelde klus


Liefde is op weg zijn naar, jezelf te vinden in elkaar. Toon Hermans


ons belangrijskst levensdoel is om anderen te helpen - dalai lama


Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel


Autorijden brengt u en andere rondom u ernstige schade toe.


Dat is een profeet die brood eet.(Met hem hoef je geen rekening te houden.)


Ier van ons is een engel met slechts eacute;eacute;n vleugel. We kunnen pas vliegen wanneer we elkaar omarmen. Luciano de Crescenzo


Echte liefde kent geen schuldgevoel. Simon Carmiggelt


wil je licht zien loop dan niet weg voor duisternis...


Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk


Dat is brandhout.(Dat is rotzooi.)


Liefde is als kwikzilver in de palm van je hand. Houd je hand open en het blijft liggen. Grijp het vast en het ontglipt je. Dorothy Parker


de grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie -dalai lama


Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg


De dwaas zoekt geluk in de verte


Dat gaat van een leien dakje.(Dat gaat erg makkelijk.)


Daar is geen woord Frans bij.(Dat is heel duidelijk gezegd.)


Voor zover liefde vereniging is, kent het geen uitersten in afstand. De la Cruz +


We hoeven in de liefde alleen dit te beoefenen: elkaar loslaten. Want vasthouden gaat ons makkelijk af, we hoeven het niet te leren. Rainer


The quieter you become ,the more you can hear...


Een leraar is een zandloper voor eieren die al lang gekookt zijn. K.Olaerts


En als de nek draait dan draait het hoofd automatisch mee.


Wanneer aanklagende vingers naar u wijzen, dan sterft gij, al verheugt ge u in de beste gezondheid. China


I love you day, I love you morrow, I love you ever


Die een boer briegen wil, moet een boer meebrengen.


Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.


"Intellect is onzichtbaar voor hem die het zelf niet heeft." A. Schopenhauer


Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je niet echt zijn vriend bent. (P.Soupault)


Een echtgenoot maakt dat je het fijn vind om eacute;eacute;n van die slaven te zijn, die je altijd zo hebt verafschuwd. S.J.C.


Alles wat blinkt is nog geen goud.


Een werknemer is voor een werkgever, een persoon die het werk neemt zoals het is. H.Verhoef


Een go leraar is een ton boeken waard.


Een goe leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. N.D.Walsh


De meeste echtgenoten doen me aan oerang-oetangs denken die viool proberen te spelen. Balzac


Vriend: iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen. (K.Jonckheere)


"Het genie woont slechts eacute;eacute;n verdieping lager dan de waanzin." A. Schopenhauer


Wie wind oogst, moet geen mest gebruiken, want dan krijg je stankoverlast


Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor toevoegen a.u.b. W.van Broeckhoven


Als jouw hart een cel is, wil ik levenslang!


Hij die wijsheid vergaart door geschriften is wijzer dan hij die slim wordt door gepraat. Egypte


Een man is als typ-ex; eerst is het je typ, dan is het je ex.


Charme is veel aantrekkelijker dan schoonheid. G.Guilbert


Lange Linke Lotje Liep Langs de Lange Linde Laan.


De Kat Krapt de Krullen van de traptren .


Horen, Zien en zwijgen ( zijn de gouden regels voor vre. H.Verhoef)


Geloof, Hoop en Liefde (zijn de wegen naar ons geluk. H.Verhoef)


Al slaap je niet, rusten doe je toch.


Charme is niets anders dan karakter met grote uitstraling. E.Magnin


De man denkt dat hij weet, maar zijn vrouw weet beter


Op de dag van de overwinning is niemand moe. Egypte


Jongens zijn net hondenstront: je trapt er telkens weer in


Het KNMI dat code oranje geeft omdat de vorst langskomt, is nooit grappig


"Ik kan mij de weelde niet veroorloven en een geweten op na te houden." A. Schopenhauer


Er zijn twee soorten vrienden: de eersten kan je kopen, de twee zijn onbetaalbaar. (Onbekend)


Een echtgenoot is wat er over blijft van een aanbidder als de zenuw is weggenomen.


Charme: dat deel van de persoonlijkheid waarvan je niet weet dat je het hebt. A.C.


De ideale echtgenoot drink niet, rookt niet, flirt niet en bestaat niet.


Volg de heilige man niet verder dan zijn drempel. Egypte


Liefde is blind, nu weet ik waarom jij mij niet ziet staan


Wanner de nood hethoogst is, is de rding nabij.


Angst en zorgen voor morgen komen minstens eacute;eacute;n dag te vroeg.


We kunnen niet zonder jou..., maar we gaan het wel proberen


"Elk kind is in zeker opzicht een genie, en elk genie is in zeker opzicht een kind." A. Schopenhauer


Ware vrienden herkent men niet aan hun melijden, maar aan hun oprechte vreugde om een anders geluk. (C.Guirlande)


De voorbeeldige echtgenoot is knap, begrijpend, gevoelig, vriendelijk en allang met een ander getrouwd. Wiet van Broeckhoven


sandergorissen Inderdaad het ligt eraan aan welke kant je staat, voor ier wat wils. :: in reply to sandergorissen


Charme wordt beetje bij beetje ontdekt. Schoonheid valt met de deur in huis. S.Graff


Als ze man op de maan kunnen zetten, moeten ze ze er allemaal kunnen krijgen.


Achter iere succesvole man, staat een stomverbaasde schoonmoer


mijn lievelingsfruit is een aambei


De mensen slapen en als zij sterven ontwaken ze. Islam


Vreemdgaan is met het goe been uit het verkeerde b stappen


Wij moeten voortdurend dijken van mo opwerpen tegen de stormvloen van de angst. M.L.King


Je moet hart hebben voor je baas, je baas is ook hard voor jou


"Het huwelijk is de helft van je rechten verliezen en de plichten verdubbelen." A. Schopenhauer


Vriend: iemand die het beter met je meent dan jijzelf. (C.Buddingh)


Een echtgenoot is iemand die een sexy nachtjapon voor je koopt en er voor zorgt dat je hem nooit verslijt door erin te slapen. P.M


Er is een verschil tussen charme en schoonheid. Een mooie vrouw is er een die ik zie, een charmante een die mij ziet. Erskine


Charme triomfeert over alle modes. S.Graff


oost west op school is het ook niet best..


Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost. Alexander Rinnooy Kan


Geef de werker zijn loon voordat zijn zweet is opgroogd. Islam


Jongens zijn lucht voor me... en zonder lucht kan ik niet leven


Wie nooit hoop had, had nooit angst. W.Cowper


Ik ben gek op werken. Kan er urenlang gefascineerd naar kijken


"De enige man die echt niet zonder vrouwen kan leven is de gynaecoloog." A. Schopenhauer


Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. (M.L.King)


"Wat heeft u gemeen met uw echtgenoot ?" - " Wij zijn op dezelfde dag getrouwd." W.van Broeckhoven


Als de leerling er niet in slaagt te leren, dan is de onderwijzer er niet in geslaagd te onderwijzen.


Een leraar brengt eeuwigheid tot stand; hij kan nooit weten waar zijn invlo ophoudt.


Niemand kan God aanbidden als hij honger heeft. Islam


Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren. Shakespeare


Stel niet uit tot morgen wat je hen een ander kunt laten doen


"De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist." Voltaire


Mevreugde niet melijden maakt de vriend. (Nietzsche)


De ideale echtgenoot is hij die denkt de ideale vrouw gevonden te hebben.


Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van het vuur.


Om te zien wie je echte vrienden zijn, ga dronken langs de weg liggen. Jamaica


Ik hou van jou, ik blijf je trouw, totdat ik van een ander hou!


Het geloof is een micijn tegen de angst.


Eeacute;n fout maken is niet erg, eenvoud siert de mens


"Het gebrek van de meeste boeken is dat ze te lang zijn." Voltaire


In de ene mens kunnen wij ons duidelijker volliger en fraaier projecteren dan in de andere. Dat noemt men dan vrienden. (J.Greshoff)


Een echtgenoot is iemand die kan glimlachen en me zonder een woord te zeggen kan knuffelen, nadat ik een echt kreng ben geweest.


wie nieuwe continenten wil bereiken moet oude kusten uit het oog verliezen en verlaten.Wanneer ik voor het eerst je hand vastnam, En plots die warmte over mij heen kwam wist ik dit is de ware man.Brutalen hebben de halve wereld.(Mensen die brutaal zijn krijgen vaak hun zin.)Brand je vingers niet.(Kijk uit dat je de regels niet overtre.)zoals angst de bron is van controle,zo is vertrouwen de bron van overgaveToch moet je liefde bewaken, Dan zul je het kwijtraken


Als je compassie niet ook voor jezelf geldt, is die incompleet. Bodha
if we dont get lost we will never find a new route


Liefde kun je niet kopen, Liefde kun je niet ontlopen


Bij iemand rozen op het pad strooien.(Iemand zijn leven veraangenamen.)
Wie zou liefde ondergeschikt aan de wet willen maken? De liefde zelf is een hogere wet. Boethiuswhere there is great love ,there are always miracles.

De aantrekkingskracht tussen twee mensen laait als een begrijpend vuur.
Bij iemand in het krijt staan.(Bij iemand een schuld/werdienst moeten aflossen.)Bij iemand de kunst afkijken.(Observeren hoe iemand iets doet om het later te kunnen nadoen.)Het beste deel uit het leven van een go man: Zijn kleine, naamloze, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde. William WordswordthLiefde is; je vrouw in huis niet in de weg lopen.
The greatest beauty on earth is found in the hearts of those who love
The best move is to follow your heart
Als je het niet doet zul je nooit weten wat er zou gebeuren als je het wel gaan had.


Liefde kijkt niet met de ogen, maar met de geest. Daarom is de gevleugelde Cupido blind geschilderd. William ShakespeareA friend is someone who knows the song in your heart, and can sing it back to you when you have forgotten the wordsKijk naar wat je hebt, niet wat een ander heeft.Houden van is een gevoel van vertering, bij dingen die je van een ander zouden ergeren. Ton Westenborg
leer los te laten ! dat is de sleutel tot gelukzaligheid
De voorwaarde die hoogstaande vriendschap vereist is de kracht om er afstand van te kunnen doen


Yesterday is a history, Tomorow is a mystery, And today is the golden age between.


Dat ik van je hou zou je moeten weten ,wat je nog meer zou moeten weten is dat je bent om op te vreten!Mijn vrouw is de baas in huis als ik niet thuis ben. H.Verhoef
Ik verdien een kruiwagen vol, maar ze komen het met een vrachtwagen tegelijk halen. H.Verhoef


Ik kreeg vandaag telefoon vanuit de hemel! ze miste een engel! vrees niet ik zal je niet verraden
Van de regen in de drup vallen.Al is mijn vrouw nog zo snel, ik achterhaal haar wel. H.VerhoefOost west, thuis best.Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.Niet alles wat blinkt is goud.
Het was een heftig weekend, drie keer hikken en hij was voorbij.


Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde beschermt enigszins tegen ouderdom. Jeanne Moreau
Een echtgenoot is iemand die zegt dat je er geweldig uit ziet zelfs wanneer je hoogzwanger bent en je op een wandelend Paasei lijkt.Geen straat is te lang met een vriend naast je. (Onbekend)"Ik zou duizendmaal liever ziek liggen aan de koorts dan er een sombere denkwijze op na houden." VoltaireBekijk je baas niet als baas maar als een goe vriend die altijd gelijk heeft
Angst is de hartenklop van de onmacht. Cor de Jonghe
You can fall in the water, you can fall of a tree but the best way to fall is to fall in love with me


Rijkdommen die niet in de ziel beginnen, horen ons niet toe. GriekenlandHet ware doel van onderwijs is mensen zo afleveren dat ze altijd vragen blijven stellen.

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. (M.L.King)


"Alles wat te idioot is om uitgesproken te worden, wordt gezongen." VoltaireWat jij niet kan, kan ik al jaren nietWij kruisigen onszelf tussen twee moordenaars: spijt om gisteren en angst voor morgen. F.OurslerIk zat bij wiskunde te denken aan jou! maar ik kon maar niet berekenen hoeveel ik van je hou!
De kinderen van je kinderen zijn tweemaal je kinderen. GriekenlandOnderwijzen is geen verloren kunst, maar het aanzien ervan een verloren traditie.Een echtgenoot is iemand die volhoudt dat hij geen grijze haren kan ontdekken. R.T.Me vreugde niet melijden maakt de vriend. (Nietzsche)
"Toeval bestaat niet. We noemen zo een gevolg van een oorzaak die we niet zien." Voltaire


Zij die geen tijd hebben, kunnen er niet mee omgaanKruip in gevaarlijke tijden niet in je schulp. Daar vinden ze je het gemakkelijkst. Stanislas Jerzy LecEen minuut guduld kan een jaar werk besparen Griekenland


Ik vertel mijn studenten altijd dat datgene wat je leert nadat je alles al weet, het belangrijkste is.Een echtgenoot is iemand die je een groter gevoel van veiligheid geeft dan alle deuren en sloten samen. J.Mc.D.


In de ene mens kunnen wij ons duidelijker volliger en fraaier projecteren dan in de andere. Dat noemt men dan vrienden. (J.Greshoff)


Mijn baas doet niets en ik help hem


Wie niet dagelijks zijn angst overwint, heeft de boodschap van het leven niet begrepenRoses are r,violets are blue... god made me sexy but what the hell happen to you?Roses are r violets are blue maybe this night brings love to youWhen I was a baby I play whit toys, Now I'm a big girl I play whit boys


Zorg ervoor dat je een eigen inkomen hebt en beoefen dan de deugd. GriekenlandHet doel van onderwijs is niet de kennis van feiten, maar de kennis van waarden.

Als je denkt dat onderwijs duur is, moet je onwetendheid eens proberen.


Een goe echtgenoot is iemand die zijn vrouw behandelt alsof hij niet met haar getrouwd is. S.P.
Vleiers lijken op vrienden, als wolven op honden. (Onbekend)Werk is heilig, raak het niet aan


Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam. N.Chamfort


Jij bent de zon jij bent de zee jij bent de liefde ooooh kon ik maar mee!
Artsen hebben het geluk dat de zon hun successen verlicht en de aarde hun fouten toekt. Griekenland
Ik denk altijd eerst go na voordat ik iets stoms zeg. Loesje
Ik zou mijn man voor geen geld van de wereld willen ruilen, hoewel hij niet eens lekker ruzie kan maken. W.D.H.


Duizend vrienden is weinig, eacute;eacute;n vijand is eacute;eacute;n te veel. (Onbekend)

"De mensen zijn gelijk; niet afkomst, alleen deugd maakt dat er verschil tussen hen is." Voltaire


Jaag mij niet op, ik ben aan het werk en niet op de vluchtAngst ontstaat op het ogenblik dat de steun van een tekort ontbreekt. Lacau


I ne a girl to ride ride ride I ne a girl to make my wife


Wie in de gevangenis geboren wordt, houdt van de gevangenis. GriekenlandIk wil hier best wat leren, maar ik ben geen dom sponsje (loesje)


ik snap het wel, maar heb geen zin het te begrijpen.Er is zo weinig verschil tussen echtgenoten, dat je maar beter bij de eerste kan blijven.Wreheid en angst geven elkander de hand. Balzac


Whenever I'm down, I call on you my friend.
"Het paradijs is waar ik ben." Voltaire

Je hoeft niet snel te zijn, als je maar opschiet


Angst en geluk zijn tweelingzusjes. H.De Coninck

Love is like heaven, but it can hurt like hell.


Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of moet ik nog een keer voorbij lopen?

En leid me niet in bekoring. Ik zal zelf de weg wel vinden. Auteur onbekend


Ambtenaren zijn de beste echtgenoten. Als ze thuiskomen zijn ze niet moe en hebben ze de krant al gelezen.Je succes dank je aan je eerste vrouw, je de vrouw dank je aan je succesWie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half borven. G.Van Acker


Me no money, me no care. Me go marry milionair. And if he dies, me no cry, me go marry other guyHet essentieuml;le van kunst is vreugde beleven aan het schenken van vreugde. M BaryshnikovWanneer u vriendschap plant, zult u vriendschap oogsten en wanneer u liefde plant, zult u liefde oogsten.


Er zijn meer eerlijke en betrouwbare mensen op deze wereld dan je soms zou denken. We vallen alleen minder op.

Al zou een regendruppel betekenen ik hou van jou en jij zou me vragen hoe veel ik van je hou dan weet ik zeker het zou de hele dag regenen


Ik wil je gaan bellen omdat ik je mis....en dan gaan vertellen...dat mijn liefde voor jou nog stes niet over is!Liefhebben is het leggen van ons geluk in het geluk van een ander. G.W. von Leibnitzen altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte niet kent dan in het uur der scheiding.Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een mens.


Slaapt mijn kindje slaap, toen vielen mijn oogjes dicht en droomde ik een nachtlang van jou.Dat ik heel veel van je hou!


Grote dingen zijn voor iereen. Kleine dingen zijn voor vrienden. Bankt voor alle kleine dingen, die we samen beleefd hebben.


gebrek aan liefde verdwijnt,als je liefde begint weg te geven.

Wie slim wil lijken, praat.. Wie slim wil worden, luistert..Je bent voor mij een ster die aan de hemel staat, mooie strakke vormen en een mooie glans. Mocht je vallen dan wens ik dat je voor mij valt


de kracht van het woord ligt in het luisteren.

Je ziet elkaar beter met het hart, Waar het echt omgaat is met het blote oog niet te zien. Saint - Exupery in de kleine prins.


Maak van je leven een paradijs, en geniet van elke seconde die je mee maakt.Net als de dag van gister hield ik van jouw, met het oog op morgen denk ik alleen aan jouw nou weet je . . . dat ik van je hou!


Liefhebben kan gewone mensen prachtig maken. Linda Clark


Onze mooiste ervaringen zijn onze stilste momenten.

De consequenties van onze daden grijpen ons beet, ongeacht onze beweringen dat we onszelf intussen "verbeterd" hebben. NietzcheZijn oren jeuken.(Hij is erg nieuwsgierig.)


Juist de dingen die je wilt delen zijn zo mooi omdat je alleen bent. (Peter Wierda)Je vrouw onderwijzen, is een aap een dolk overhandigen. IndiaHet verlen dient om ervan te leren; de toekomst dient om naar uit te kijken.Ik spaar geen geld. Ik spaar mooie momenten. (Lola, dochter van Herman Brood)
Door geen enkel buitengewoon toeval zal zo'n prachtig stuk eenheid in verscheidenheid ooit ergens anders een twee keer bestaan.
Pessimisme is een win-win situatie; of het valt mee, of je hebt gelijk. (Theo Maassen)Als je wilt leren, geef dan les. Cicero
Intelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren.

Zijn ogen de kost geven.(Go rondkijken.)
Veel mensen worden alleen al daarom geen denker, omdat hun geheugen te go is. Fririch Wilhelm Nietzche

In de grond weet ier mensgo genoeg dat hij een uniek wezen is, waarvan er maar een op de wereld is.
Het enige dat vaststaat is dat de werkelijkheid roet in het eten zal gooien. (Dierik van Hoogstraten)

Je kunt alleen maar iets aan iemand leren als je om die ander geeft.

Een goe leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt. N.D.Walsh
Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest. M.Forbes
De beste wijze om iets te leren is er les in geven. SeMadzy Fordneca
Als ik maar genoeg woorden gebruik, zit de waarheid er vanzelf tussen. (Freek de Jonge)

Neem de tijd...daar is die voor. (de lijfspreuk van Jacob Kleef)

Zijn naam heeft een goe klank.(Hij staat erg go bekend.)De geschienis van de wetenschap kan niet los gezien worden van het culturele milieu waarin ze breven wordt.
Een correct antwoord geven is als een kus vol genegenheid. Goether />
God schiep de aarde, God schiep het woud, God schiep ook jou, Maar ja iereen maakt wel eens een fout.
Vreemden zijn vrienden met wie u nog kennis moet maken. (Onbekend)
"Blijf nog wat, je bent zo mooi."Johann Wolfgang von Goethe

Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid.Franklin D. Roosevelt
Liefde is als elektriciteit: als de stekker er niet in zit, heb je geen contact...

Kleine mannen, grote Jannen is een term die alleen door kleine mannen wordt gebezigd.
In een warme regen, betekent vruchtenzegen.
"Het groen des velds het oog bekoort", doch zelden houdt haar woord.
Ze kunnen beter op mijn trap staan te lullen, dan dat ze op mijn lul staan te trappen.
Angst en zorgen voor morgen komen minstens eacute;eacute;n dag te vroeg.

Liefde zit in een klein hoekje, jammer dat de aarde rond is.
De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat. Franklin D. RooseveltIk ben te oud om alleen maar te spelen, Te jong om zonder wensen te zijn." Johann Wolfgang von Goethe
Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt. (Onbekend)
Me no money, me no care. Me go marry milionair. And if he dies, me no cry, me go marry other guy.
Antwoorden vind je in de spiegel. Raanhuis
Misschien is wetenschap een poging tot onschadelijk maken van de oerangst. Herman De Konick
Het is groen, gevaarlijk en het trilt?? Een krokodildo.
Je moet niet bang zijn voor het vliegen. Je moet bang zijn voor het neerstorten. J.Crescimbeni
Wij moeten voortdurend dijken van mo opwerpen tegen de stormvloen van de angst. M.L.King

Liefde is kijken of hij kijkt en als hij kijkt vooral niet terugkijken

Geen enkele democratie kan lang bestaan als zij niet, als fundament voor haar bestaan,de erkenning van de rechten van minderhen accepteert
"Er zijn niet overal kikkers, waar water is; doch waar zich kikkers bevinden, zal ook water blijken te zijn." Johann Wolfgang von Goethe

Vriendschap is niet veelbetekenend kijken maar veel betekenen. (Onbekend)

Soms denk ik wel eens, waarom denk ik soms wel eens waarom ?
Leraren zijn net als babyrsquo;s , als ze hun aandacht niet krijgen gaan ze schreeuwen.

Het probleem van het antwoord is de vraag. Gerrit Komrij

"Het enige wat ons weerhoudt om de dag na vandaag te realiseren zijn onze twijfels van vandaag. Laten wij voortgaan met een sterk en actief.

"Wie heldere denkbeelden heeft, kan bevelen." Johann Wolfgang von GoetheHet geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. (Cesbron)

Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet. Gandhi

Leraren zijn net schilderijen: ophangen die zooi!
Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen een schouder om op te steunen, of een arm om je heen.

"Laat deze handdruk je zeggen wal ik niet onder woorden kan brengen." Johann Wolfgang von Goethe

"Wij hebben altijd vastgehouden aan de hoop, het geloof, de overtuiging dat er een beter leven is, een betere wereld, voorbij de horizon."
Niemand is perfect, tot je verliefd op ze wordt...
Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren. Shakespeare

Hoe wil je je eitje? gekookt, gebakken of bevrucht?


Zolang mijn leraar doet alsof school interessant is doe ik alsof ik hard<

Published on Qoutes Dutch

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post

where can i pay someone to write my essay 02/11/2015 22:52

Be a student always, the moment you think of yourself a teacher your learning process ends there. Educate others to have a thirst of knowledge, the more thirsty we are, the more knowledge we gain. Education periods start from the moment we open our eyes in a mother lap and continued till our last breath.